Informations on our Online Integration Courses

English
Kurdish
Polski
Românesc
العربية

Online Integration Course

For the first time, it is possible to conduct Integration Courses using state-of-the-art technology. From August 2016, IBB is also to offer the proven course format of the Federal Agency for Migration and Refugees (BAMF) in the form of online classroom courses. This involves participants and teachers meeting for classes in a virtual classroom. This gives you several advantages:

•          courses commence much more swiftly
•          development of media expertise – completely incidental to language acquisition
•          a demonstrably more effective language learning experience resulting from more uniform learning groups

As an educational establishment, IBB has more than ten years of experience with this learning format. We have already conducted German courses for the most diverse target groups in the virtual classroom setting.

Equipping your learning station and teaching methodology

You will learn using modern teaching methods. Your lesson will take place live in a classroom operated by our Virtual Online Academy VIONA®. A modern PC workstation will be made available to you at one of our locations throughout the course. With well over 100 locations across the country, there is sure to be an IBB facility near you, too. In the virtual classroom, you will be taught and provided support by highly qualified teachers in accordance with the strict criteria of the BAMF; the teachers have received excellent professional and educational training and have many years of language teaching experience. Our on-site coordinators will provide you with additional support and assistance should any issues arise.

Course content

The content of the Online Integration Course is identical to that of the standard Integration Course.

Participation requirements and target group

You will need to be authorised (by way of a Certificate of Eligibility) by the Federal Agency for Migration and Refugees (BAMF) to be admitted to the Integration Course. We will be happy to help you lodge your application.

Course commencement

Please contact our local offices for further information.

Duration

The general Integration Course comprises a Language Course spanning 600 teaching units (one teaching unit lasts for 45 minutes) and an Orientation Course spanning 100 teaching units. Classes are held every day. The course lasts for approximately six months.

Before the course begins, we will grade you according to an assessment test. This will establish the course and the course module that would be best for you to start with. The assessment test is carried out free of charge.

Your certification

If you pass the final test, you will receive the BAMF's official "Integration Course Certificate".


Kursa Întegrasyona online (li Înternetê)

Care evil mumkune ku kursa Întegrasyonê li ser Înternete li nav mezrefa xeyalî bi teknîkên nujen were çêkirin. IBB ji meha tebaxê 2016 pê ve wê kursa Întegrasyonê ya Rêveberîya Netewîya Koçberîyê û Penaberîyê (BAMF) ê wekî projeya mînakî li înternetê, jî hervekî bi nava kursa Online pêşkeş dike.

Ew ji bo we gelek bi Avantaja:

Destpêka bi lez ya kursê

Fêrbuna zimana Almanî li ji heremên me ya ji sed zêdetir- hervekî ji nêzîkê we

Destpêka hêsantir û îmkana guhertinê ji her dem

Pêşketina kanîna medialî- li ba fêrbuna ziman

Fêrbuna zimana ya dervedayîya dîyardayî bi avayî komafêrbunê wekhevî

Navenda perwerdeyî IBB bi wî metodê ji deh salan zêdetir tecrube girtîye. Em bi serkeftinekî mezin kursa zimana Almanî bi beşdarên curbecur li mezrefên xeyalî çêkirye.

Hacetên cîhê fêrbuna we û metoda dersê

Hun wê zimana Almanî bi metodên dersê ya nujentir fêrbibin. Hun dikarin bi berdevamîya kursê li ba me Computerekî nujentir jo bo xwe bikarbînin. Dersa we di mezrefa xeyalî ya Akademîya me VIONAÒ zindî destpêdike. Li ba dersê ji demê temamî mamosteyek li mezrefa xeyalî de amadeye. Hun wê dersa xwe ji mamosteyên pispor, ku li gora şertên zehmet ya BAMF ê ders didin û beşî û pedagogî gelek bi pisporî perwerde dîtine û tecrubeyên gelek mezin li ser fêrkirina zimana xerîbî girtine, bigrin. Rêzgera me li ba heremên we wê ji we ra ji her alî de alîkarî bidin.

Naverok

Naveroka kursa înternetê vekî naveroka kursa întegrasyona ye.

Şerta beşdarbunê û koma kesên wê dikarin beşdar bibin.

Ji bo wê kursa Întegrasyonê ji bo we îcazetname (Ewraqa mafdarî) ya Rêveberîya Netewîya Koçberîyê û Penaberîyê (BAMF) pêvîst e. Em dikarin ji dilî alîkarîya we bikin ku hun ew îcazetname pêxwezin.

Destpêk

Contact

Berdewamî

Kursa Întegrasyonê ya gelemperî ji kursa zimanî ya bi 600 dersan(her ders 45 daqîqenin) û kursa lêdîtinê ya bi 100 dersan pêk tê. Perverdehî qasî nîv sal didome û her roj kurs heye.

Emê bi we di destpêka kursê testa kanîne we bikin. Bi wî avayî em dikarin kifşe bikin ku hun bi kîjan kurs û li kîjan mezrefê despêbikin. Ew testa kanînê bê pereye.

Derçunnameya we

Hun wê “Fêrnameya Kursa Întegrasyonê” ya BAMF ê bigrin, heger hun ew kurs bi pêkhatin biqedînin.


Internetowe kursy integracyjne w IBB

Po raz pierwszy istnieje możliwość prowadzenia kursów integracyjnych przy pomocy najnowocześniejszych technologii także w wirtualnej klasie. W ramach modelowego projektu IBB od sierpnia 2016 r. oferuje sprawdzony format kursu Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) dodatkowo również w formie odbywających się online kursów wymagających obecności, tak zwanych kursów integracyjnych online.

Ma to dla Państwa wiele zalet:

  • szybkość rozpoczęcia kursu
  • nauka języka niemieckiego w jednej z naszych ponad stu lokalizacji - również w pobliżu Państwa
  • możliwość elastycznego rozpoczęcia i zmiany w każdym czasie
  • rozwój kompetencji medialnych - przy okazji zdobywania umiejętności językowych
  • udowodniona efektywniejsza nauka języka przez bardziej jednolite grupy uczących się

IBB jako podmiot oświatowy posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w tej formie nauczania. Z dużym sukcesem przeprowadziliśmy już kursy języka niemieckiego dla różnych grup docelowych w wirtualnej klasie.

Wyposażenie Państwa miejsca nauki i metodyka nauczania

Uczą się Państwo języka niemieckiego z zastosowaniem najnowocześniejszych form nauczania. W trakcie całego kursu do Państwa dyspozycji jest nowoczesne stanowisko komputerowe w jednej z naszych lokalizacji. Państwa zajęcia odbywają się stamtąd na żywo w klasie naszej Wirtualnej Akademii Online VIONA®. Przez cały czas nauczyciel jest obecny w wirtualnej klasie. Uczą Państwa nauczyciele z wysokimi kwalifikacjami odpowiadającymi surowym kryteriom BAMF, którzy są doskonale wykształceni pod względem merytorycznym i pedagogicznym i posiadają wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych. Nasi koordynatorzy na miejscu zapewnią Państwu dodatkowe wsparcie i pomoc we wszelkich problemach.

Tematyka

Treść kursu integracyjnego online jest identyczna z treścią regularnego kursu integracyjnego.

Warunki uczestnictwa i grupa docelowa

Wymagane jest dopuszczenie do kursu integracyjnego z Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (Zaświadczenie uprawniające). Chętnie pomożemy w złożeniu wniosku o to zaświadczenie.

Start

Contact

Czas trwania

Ogólny kurs integracyjny składa się z kursu językowego liczącego 600 jednostek lekcyjnych (jedna jednostka lekcyjna trwa 45 minut) oraz kursu orientacyjnego liczącego 100 jednostek lekcyjnych. Zajęcia odbywają się codziennie. Kurs trwa około pół roku.

Przed rozpoczęciem kursu przeprowadzimy test klasyfikacyjny. Pozwala on stwierdzić, na którym kursie i w której części kursu powinni Państwo rozpocząć naukę. Test klasyfikacyjny jest bezpłatny.

Dokument ukończenia

Po pomyślnym zaliczeniu otrzymają Państwo oficjalny „Certyfikat ukończenia kursu integracyjnego“ BAMF.


Cursuri online de integrare în IBB

Pentru prima oară este posibilă participarea la cursuri de integrare cu tehnica cea mai modernă, chiar și în sălile de clasă virtuale. IBB oferă începând cu luna august 2016, ca proiect model, formatul apreciat al cursului Oficiului Federal pentru Migraţie și Refugiaţi (BAMF), suplimentar, și sub forma unor cursuri online pe bază de prezență, numite cursuri online de integrare.

Aceasta reprezintă o serie de avantaje pentru dumneavoastră:

  • pornirea rapidă a cursului
  • învățarea limbii germane într-una din cele peste o sută de locaţii ale noastre – chiar și în apropierea dumneavoastră
  • este posibilă intrarea și schimbarea flexibilă, în orice moment
  • dezvoltarea competenței media – în secundar față de învățarea limbii
  • o învățare a limbii mult mai eficientă, dovedită, datorită unor grupuri mai unitare de învăţare

IBB are ca și formator o experiență de peste zece ani în această formă de învăţare. Am efectuat deja cu succes cursuri de limbă germană cu cele mai diferite grupuri țintă în sălile de clasă virtuale.

Dotarea locului dumneavoastră de învățare și metoda de predare

Învățați limba germană prin folosirea celor mai moderne metode de predare. Pe toată perioada cursului aveți la dispoziție un loc de muncă cu PC modern, într-una din locațiile noastre. Predarea are loc de-acolo, live, într-una din clasele Academiei noastre virtuale online VIONA®. În toată această perioadă de timp, în clasa virtuală există un cadru didactic. Sunteți instruiți de cadre didactice deosebit de calificate, conform celor mai stricte criterii BAMF, care sunt formate excelent atât din punct de vedere al specializării, cât și al pedagogiei și care au o experiență îndelungată în predarea limbii. Coordonatorii noștrii de la faţa locului vă mai oferă un sprijin suplimentar și vă ajută dacă aveți întrebări.

Conținut

Conținutul cursurilor online de integrare este identic cu cel al cursurilor de integrare obișnuite.

Ipoteze de participare și grupuri țintă

Aveți nevoie de la Oficiul pentru Migraţie și Refugiați (BAMF) de o aprobare la cursul de integrare (adeverință care vă dă dreptul de participare). Vă putem ajuta cu cea mai mare plăcere să o solicitați.

Start

Contact

Durata

Cursul general de integrare este format dintr-un curs de limbă format din 600 unități de învățare (o unitate de învățare durează 45 minute) și dintr-un curs de orientare cu 100 unități de învățare. Cursurile au loc zilnic. Cursul durează aproximativ jumătate de an.

La începutul cursului veți da un test de clasificare. Astfel se stabilește cu care curs și secțiune de curs trebuie să începeți. Testul de clasificare este gratuit.

Examenul dumneavoastră final

La promovarea lui cu succes obțineți „Certificatul cursului de integrare” oficial al BAMF.


 دورة تفاعلية على الإنترنت

 

تتوافر لأول مرة إمكانية تنفيذ دورات الاندماج بأسلوب عصري، وفى غرفة دراسية افتراضية. حيث يقدم معهد التدريب المهني ابتداءً من أغسطس 2016 صيغة الدورة المعتمدة من الدائرة الاتحادية للهجرة وشئون اللاجئين (BAMF) كمشروع نموذجي، علاوةً على توافر دورات قائمة عبر الإنترنت، أو كما تُسمى دورات الاندماج الإلكترونية.

 

وهذا الأمر يتيح لك مزايا عديدة منها:

بدايات سريعة للدورة

تعلُم الألمانية فى أحد مراكزنا التى يبلغ عددها قرابة مائة مركز، وكذلك فى المراكز القريبة منك

دخول مرن، وإمكانية التداول فى أي وقت

تطوير قدرة وسائل الإعلام والاتصالات، بشكل كامل إلى جانب اكتساب اللغة

تعلُم اللغات بفعالية يمكن إثباتها، عن طريق مجموعات تعلُم موحدة

يتمتع معهد التدريب المهني بخبرة تتجاوز العشر سنوات فى هذا الأسلوب التعليمي باعتباره مركزًا تعليميًا، فنحن نقوم بدرجة عالية من النجاح بإتمام دورات اللغة الألمانية للفئات المستهدفة المختلفة فى فصول دراسية افتراضية.

 

تزويدك بمكان التعلم، ومنهجية الدراسة

تتعلم الألمانية باستخدام أساليب دراسية حديثة.

تمتلك طوال فترة الدورة بأكملها فى أيٍ من مراكزنا مقعد عمل حديث مزود بالكمبيوتر. وتُقام الدراسة على الهواء مباشرةً من هناك فى إحدى غرف الدراسة الموجودة فى الأكاديمية الافتراضية الإلكترونية VIONA))، يتواجد معلم خلال الفترة برمتها فى الفصل الدراسي الافتراضي. ويقوم على دراستك نخبة من المعلمين من أصحاب الكفاءات والمؤهلات العليا وفقًا لمعايير الدائرة الاتحادية للهجرة وشئون اللاجئين، كما يتمتع هؤلاء المعلمون بقدر عالٍ من المهنية، وعلى دراية ممتازة بالأسس التربوية، ويحظون بخبرة طويلة فى مجال تدريس اللغة. ويقوم منسقونا فى المكان بتقديم الدعم التكميلي، والمساعدة فى كافة القضايا والمسائل جميعها.

 

المحتويات

محتويات دورة الاندماج عبر الإنترنت هي نفسها محتويات نظيرتها الاعتيادية.

 

اشتراطات الحضور، والفئة المستهدفة

يلزم حصولك على ترخيص من الدائرة الاتحادية للهجرة وشئون اللاجئين (BAMF) لحضور دورة الاندماج (وثيقة مصدقة)، وبالطبع سنساعدكم فى الحصول على الطلب.

 

البداية

يتم تحديد بدايات الدورة كل أربعة عشر يومًا.

Contact

المدة

تتكون دورة الاندماج العادية من دورة لغة تشمل 600 ساعة دراسية ( الساعة الدراسية الواحدة تستغرق 45 دقيقة)، ودورة توجيهية تشمل 100 ساعة دراسية.

تُجري الدراسة يوميًا. وتستغرق الدورة حوالي نصف عام.

نُجري معك قبل بدء الدورة اختبار تحديد المستوى، نحدد من خلاله فى أي دورة ستكون البداية، وفى أى مرحلة من مراحل الدورة من الأفضل لك أن تبدأ بها. واختبار تحديد المستوى مجانًا.

 

عند انتهائك

تتسلم عند اجتيازك بنجاح " شهادة دورة الاندماج" الرسمية من الدائرة الاتحادية للهجرة وشئون اللاجئين.